Sensoridatan reitittäminen (tulossa)

Koneista ja laitteista kerätään entistä enemmän tietoa erilaisten sensoreiden avulla. Tiedon hyödyntäminen edellyttää sen analysointia ja välittämistä oikeaan kohteeseen jatkotoimia varten.

Telcont Secure mahdollistaa siihen liitetyistä järjestelmistä kerätyn datan välittämisen reaaliaikaisesti. Palvelun avulla voidaan toteuttaa älykkään laitteen hallinnointi, mikä mahdollistaa esimerkiksi asiakas- ja kiinteistöjärjestelmien käytön ymmärtämisen, kapasiteettitarpeiden tunnistamisen ja teknisten ominaisuuksien hallinnoinnin.

Palvelun avulla voidaan toteuttaa älykkäitä IoT -ratkaisuja. Esimerkiksi asiakkaan järjestelmään asennetuista sensoreista välitetään laitteen toimintaa koskevaa dataa ja hälytyksiä pilvipalveluun. Pilvipalvelun sovellukset tunnistavat laitteen identiteetin, paikallistavat ennakoivasti vian ja tilaavat viankorjausta varten oikeat varaosat. Huoltohenkilö saa älylaitteeseensa toimintaohjeet viankorjausta varten ja voi tarvittaessa etähallinnan avulla korjata ongelmatilanteet.