Hälytyksensiirto

IP-pohjaiseen hälytyksensiirtojärjestelmään kytketty paloilmoitin-, rikos- tai kiinteistövalvontajärjestelmä lähettää reaaliaikaisen tiedon hälytyskeskukseen, muille viranomaisille tai yrityksen omaan valvomoon.

Nopeus ja toimintavarmuus kaikissa tilanteissa on hälytyksensiirrossa ensisijaisen tärkeää. Telcont Securen tiedonsiirto on kahdennettu ja sitä valvotaan reaaliaikaisesti, joten asiakas voi olla varma hälytyksen viipymättömästä perillemenosta.

Telcont Secure on operaattoririippumaton ja täyttää viranomaisten sekä vakuutusyhtiöiden asettamat vaatimukset.

Samaa järjestelmää voidaan hyödyntää myös etähallintaan ja datan reitittämiseen, mikä tekee ratkaisusta kustannustehokkaan asiakkaalle.

KÄYTTÖKOHTEET

  • Paloilmoitinjärjestelmä
  • Rikosilmoittimet
  • Turvajärjestelmät
  • Kiinteistöissä sijaitsevat eri toimijoiden laitteistot
  • Talotekniset järjestelmät

Meihin voit olla yhteydessä